Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Shop

By ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2η εκδοση

Ερώτηση

Περιγραφή Προϊόντος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η δεύτερη έκδοση της επίτομης Καρδιολογίας ήρθε 12 έτη περίπου ύστερα από την έκδοση της πρώτης. Κίνητρο σε αυ-
τή τη νέα προσπάθεια ήταν η ευρεία αποδοχή του βιβλίου από τους Έλληνες Καρδιολόγους και γενικότερα από τους
Έλληνες γιατρούς καθώς επίσης οι αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων που σημειώθηκαν
την τελευταία δεκαετία, τόσο σε κλινικό όσο και εργαστηριακό επίπεδο.
Η εισαγωγή στην καθημερινή κλινική πράξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπευτικών παρεμβάσεων έχει αυ-
ξήσει κατακόρυφα τις δυνατότητες του σύγχρονου Καρδιολόγου στην προσπέλαση ακόμη και των πιο σύμπλοκων καρ-
διοπαθειών. Ταυτόχρονα, όμως, η συνεχής συσσώρευση πληθώρας πληροφοριών έχει δυσχεράνει τη μετατροπή τους σε
πρακτική γνώση διότι ο γιατρός συχνά καλείται να επιλέξει μεταξύ διιστάμενων απόψεων. Στην προκειμένη περίπτω-
ση, οι «κατευθυντήριες οδηγίες» των αρμοδίων επιστημονικών φορέων ορισμένες φορές δεν βοηθούν διότι και στο επί-
πεδο αυτό παρατηρούνται διαφορές, ενώ τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν οι σχετικές ενδείξεις στη-
ρίζονται σε αλληλοσυγκρουόμενες γνώμες ειδικών και όχι στις απαραίτητες κλινικές έρευνες. Έχοντας υπόψη τα προ-
αναφερθέντα, η δεύτερη έκδοση είναι ριζικά διαφορετική από την πρώτη, ενσωματώνοντας τις σημαντικότερες εξελί-
ξεις της Καρδιολογίας που σημειώθηκαν στο μεσοδιάστημα. Επιπρόσθετα, για να διευκολυνθεί ο γιατρός στην καθημε-
ρινή επαφή του με τον ασθενή, οι συγγραφείς των διαφόρων κεφαλαίων του βιβλίου, όλοι καταξιωμένοι στο αντικείμε-
νό τους, εκφράζουν τεκμηριωμένα και με εύληπτο και πρακτικό τρόπο την προσωπική τους άποψη όταν δεν υπάρχει βι-
βλιογραφική ομοφωνία. Ελπίζουμε, ότι η προσέγγιση αυτή θα είναι πρακτική και χρήσιμη, αναγνωρίζοντας, βέβαια, ότι
εκτός από το «βιβλίο», η εμπειρία, η γνώση και η κοινή λογική θα καταστήσουν εφικτή την καλύτερη δυνατή αντιμετώ-
πιση του ασθενούς στα δύσκολα περιστατικά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συγγραφείς των κεφαλαίων για τη θετική ανταπόκρισή τους στην πρό-
σκληση να συμμετάσχουν στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους εξαίρετους συνερ-
γάτες και φίλους Καθηγητή κ. Ιωάννη Σκουλαρίγκη και Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μακαρίτση, διότι εκτός
από τη συγγραφή των κεφαλαίων που είχαν αναλάβει, συνέβαλαν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του βιβλίου με
τις παρεμβάσεις και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους. Επίσης, στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο Διευθυντή Καρδιολόγο
κ. Γλαύκο Κελεπέση, ο οποίος, εκτός από τη συγγραφή των κεφαλαίων που του ανέθεσα, στάθηκε δίπλα μου σε ολόκλη-
ρη την επίπονη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφική διαδικασία και συνέβαλε αποφασιστικά στο να ξεπε-
ραστούν όλα τα σχετικά προβλήματα που προέκυψαν. Πραγματικά, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό για την πολυετή, πολυ-
επίπεδη και στενή συνεργασία με τον κ. Κελεπέση. Τέλος, θερμά ευχαριστώ τον κ. Νίκο-Ιωάννη Νέσκε, έργο του οποίου
είναι ο θαυμάσιος πίνακας που διακοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου και το φίλο εκδότη κ. Δημήτριο Λαγό και τους εξαί-
ρετους συνεργάτες του, οι οποίοι, όπως και στην πρώτη έκδοση, εργαζόμενοι με συνέπεια, μεθοδικότητα και επαγγελμα-
τισμό κατέστησαν εφικτή την έκδοση του βιβλίου αυτού.
Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή σφαλμάτων. Ωστόσο, είναι αυτονόητο, ότι για κάθε ενδε-
χόμενο σφάλμα την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο υπογράφων.
Φίλιππος

Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το βιβλίο συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υποβάλλετε την ερώτηση.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Product Detail

 • ISBN : 9789607875921
 • Date : 2016
 • Pages : 1040
 • Illustrations :
 • Εκδοση :
 • Cover : Σκληρόδετο
 • Publisher : Ιατρικές Εκδοσεις Λαγός

About The Author

Author

This author did not have detail information

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ newsletter

Κατηγορίες Βιβλίων

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ