Εγχρωμος Ατλας Βασικής Ιστολογίας (ΕΛΛΗΝΟ – ΑΓΓΛΙΚΟΣ)

45.00 15.00

Βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου:

  • Περισσότερες από 400 εικόνες
  • Εγχρωμες μικροφωτογραφίες σε μεγάλη μεγέθυνση
  • Επιλεγμένες μικροφωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διελεύσεως ή σαρώσεως
  • Απλές επεξηγήσεις των εικόνων
  • Ροή πληροφοριών από τη μικρή προς τη μεγαλύτερη μεγέθυνση
  • Ειδική ενότητα για την αναγνώριση των κυττάρων του μυελού των οστών