Μυοκαρδιοπάθεια κατά την περίοδο της Λοχείας

20.00

Η απόκτηση ενός βρέφους θα πρέπει να είναι από τις
πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μίας γυναίκας, αλλά
δυστυχώς για μερικές γυναίκες αυτή η εμπειρία της κύ-
ησης, του τοκετού και της λοχείας μπορεί να καταλήξει να έχει
δυσμενή έκβαση. Η επίπτωση της μυοκαρδιοπάθειας της λοχείας
είναι χαμηλή, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Βιβλιογραφικά αποτελεί μία επιπλοκή της κύησης που
δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς και πολλοί συνάδελφοι μας ιατροί δε
διαθέτουν πλήρη γνώση σχετικά με αυτή τη δυσάρεστη ιατρική
κατάσταση.