Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας

30.00

Το βιβλίο :

Ακολουθεί τη σχολή της Βοστώνης.

Προσεγγίζει την οξεοβασική ισορροπία από μηδενική βάση, θεωρεί δηλαδή ότι ο αναγνώστης δεν γνωρίζει τίποτα.

Χρησιμοποιεί συχνότατα τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων γιά να αυξήσει τη σαφήνει και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στις έννοιες.

Αποτελείται από 2 μέρη :

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η θεωρία.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται θεωρητικές ερωτήσεις και πολυάριθμα κλινικά προβήματα μαζί με διαξοδικές αναλύσεις των σωστών απαντήσεων.