Επίκαιρα Θέματα Φαρμακολογίας

«Οι άνθρωποι νοσούν, εξ αιτίας φυσικών αιτιών, που έχουν λογικές εξηγήσεις. Τόσο η υ-
γεία όσο και η νόσος, προκαλούνται από τη διαταραχή της ισορροπίας 4 φυσικών χυμών-
όργανα (φλέγμα-εγκέφαλος, κίτρινη χολή-ήπαρ, μαύρη χολή-σπλήνα, αίμα-καρδιά). Τα
συμπτώματα της ασθένειας είναι ο ιδρώτας, η καταρροή, ο εμετός, η διάρροια, η αιμορ-
ραγία και ο ίκτερος… Οι κινήσεις των χυμών οδηγούν σε αυτοίαση ή με τη χρήση βοτά-
νων.
(Από τις αρχές Νοσολογίας του Ιπποκράτη)