Κλινική Χειρουργική

100.00

Επιμέλεια  Γ. Κουρακλής, Δ. Καραβίας, Ε. Αθανασίου

n Νέα έκδοση του πολυβραβευμένου εγχειριδίου.
n Πλήρως ενημερωμένη ώστε να περιλάβει τις τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική πρακτική.
n Νέο κεφάλαιο πάνω στη βαριατρική χειρουργική για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά παχύσαρκων ασθενών.
n Καλύπτει την αυξανόμενη χρήση των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών διαδικασιών, περιλαμβανομένης και της ρομποτικής χειρουργικής.
n Δίδεται έμφαση στην αυξανόμενη σημασία της πολυπρισματικής θεραπείας, ιδίως κατά τη θεραπεία του καρκίνου.
n Καλύπτει τις βελτιώσεις στην απεικονιστική τεχνολογία και την επίπτωσή τους στις χειρουργικές αποφάσεις.