Βασικές ρυθμίσεις στον μηχανικό αερισμο

30.00

Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει

Περιγραφή όλων των διαθεσίμων modes των αναπνευστήρων

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα

Βασικές απαραίτητες γνώσεις

Πλούσια εικονογράφηση