Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας

Το βιβλίο :

Ακολουθεί τη σχολή της Βοστώνης.

Προσεγγίζει την οξεοβασική ισορροπία από μηδενική βάση, θεωρεί δηλαδή ότι ο αναγνώστης δεν γνωρίζει τίποτα.

Χρησιμοποιεί συχνότατα τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων γιά να αυξήσει τη σαφήνει και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στις έννοιες.

Αποτελείται από 2 μέρη :

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η θεωρία.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται θεωρητικές ερωτήσεις και πολυάριθμα κλινικά προβήματα μαζί με διαξοδικές αναλύσεις των σωστών απαντήσεων.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης στην οξεοβασική ισορροπία, που διαφέρουν κυρίως στο πως προσεγγίζουν τις μεταβολικές διαταραχές της.

Η σχολή της Βοστώνης [ η φυσιολογική σχολή ] χρησιμοποιεί τη συγκέντρωση των διττανθρακικών στην ανάλυσή της, η σχολή της Κοπενχαγης την περίσσεια βάσης [base exceess ] και η σχετικά πρόσφατη φυσικοχημική σχολή [ η σχολή του Stewart ] τη διαφορά συγκέντρωσης ισχυρών ιόντων [ strong ion difference ].

Η σχολή της Βοστώνης είναι η ευρύτερα διαδεδομένη , η απλούστερη και η ευκολότερα κατανοητή.

Το βιβλίο :

Ακολουθεί τη σχολή της Βοστώνης.

Προσεγγίζει την οξεοβασική ισορροπία από μηδενική βάση, θεωρεί δηλαδή ότι ο αναγνώστης δεν γνωρίζει τίποτα.

Χρησιμοποιεί συχνότατα τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων γιά να αυξήσει τη σαφήνει και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στις έννοιες.

Αποτελείται από 2 μέρη :

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η θεωρία.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται θεωρητικές ερωτήσεις και πολυάριθμα κλινικά προβήματα μαζί με διαξοδικές αναλύσεις των σωστών απαντήσεων.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.