Η Παρεντερική Διατροφή (ΠΔ) αποτελεί πρόοδο μείζονος σημασίας για την ιατρική κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Η πολυπλοκότητά της και οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της, απαιτούν εκπαιδευμένους κλινικούς που θα υποστηρίζουν και θα παρακολουθούν στενά τους ασθενείς εκείνους που την λαμβάνουν. Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και σιγουριά τους ασθενείς που λαμβάνουν ΠΔ. Ο κλινικός θα βρει ότι χρειάζεται για την θετική έκβαση των ασθενών του μέσα από εύχρηστες αναφορές, όπου συμπεριλαμβάνονται βήμα προς βήμα συστάσεις βασισμένες στην πλέον πρόσφατη έρευνα, καθώς και μια πλειάδα πρακτικών εργαλείων που θα τον βοηθήσουν να εξοικονομήσει χρόνο και να βελτιώσει την ποιότητα της θεραπευτικής αγωγής.

Σε αυτό το εγχειρίδιο συνδυάζονται οι καλύτερες κατευθυντήριες οδηγίες της A.S.P.E.N. με βασικές γνώσεις, οδηγίες πρακτικής εφαρμογής της διατροφικής υποστήριξης, πρότυπα, φροντιστηριακά μαθήματα και ιατρικές πράξεις ασφαλείς σε επιδέξια ιατρικά χέρια, όλα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή της καλύτερης δυνατής ΠΔ στους ασθενείς. Σχεδιάστηκε κυρίως ως ένας γρήγορος οδηγός για τους φοιτητές και εκπαιδευόμενους στην ιατρική, τη διαιτολογία, την νοσηλευτική και τη φαρμακευτική. Παρ’ όλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας εύχρηστος και κατανοητός οδηγός

τσέπης για αυτήν την ιδιαίτερα πολύπλοκη θεραπεία, η παρουσίαση των καλύτερων πρακτικών, η αναφορά σε πολλές ειδικότητες και η εκπαιδευτική του κατεύθυνση προσφέρει κάτι για τον καθένα, από τον αρχάριο ως τον εκπαιδευμένο κλινικό.

Ευχαριστούμε τους πολλούς συγγραφείς που μοιράστηκαν με μας την γνώση τους, την ανάλυση της βιβλιογραφίας και την κλινική τους εμπειρία στον τομέα της Παρεντερικής Διατροφής. Ελπίζουμε πως αυτό το εγχειρίδιο θα βελτιώσει την συνταγογράφηση, την χορήγηση και την ασφάλεια της παρεντερικής διατροφικής υποστήριξης στους ασθενείς.

(Πρόλογος των συγγραφέων: Todd Canda, PharmD, BCNSP, FASHP Cathy Crill, PharmD, BCPS, BCNSP Peggi Gueuter, PhD, RN, CNSN )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κωνσταντίνος Ε. Κωστογλάνης MD

Ευμένης Π. Καραφυλλίδης BSc(Hons), MSc, NYSCDN

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.